Bible kralická - Fp 3,6

Fp 3,6 A z strany horlivosti protivník církve, z strany pak spravedlnosti zákonní jsa bez úhony.