Bible kralická - Fp 3,20

Fp 3,20 Ale naše měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i Spasitele očekáváme Pána Jezukrista,