Bible kralická - Fp 1,30

Fp 1,30 Týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, i nyní o mně slyšíte.