Bible kralická - Ex 33,20

Ex 33,20 Řekl také: Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal.