Bible kralická - Ex 20,3

Ex 20,3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.