Bible kralická - Ex 20,1n

Ex 20,1 I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
Ex 20,2 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.