Bible kralická - Ef 6,10

Ef 6,10 Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.