Bible kralická - Ef 5,8

Ef 5,8 Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte,