Bible kralická - Ef 4,5

Ef 4,5 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest,