Bible kralická - Ef 3,13

Ef 3,13 Protož prosím, abyste nehynuli v čas soužení mých pro vás, kteráž jsou sláva vaše.