Bible kralická - Dt 32,34

Dt 32,34 Zdaliž to není schováno u mne? zapečetěno v pokladnicích mých?