Bible kralická - Dn 7,11.12.26

Dn 7,11 Patřil jsem tehdáž, hned jakž se začal zvuk té řeči pyšné, kterouž roh mluvil; patřil jsem, dokudž ta šelma nebyla zabita, a vyhlazeno tělo její, a dáno k spálení ohni.
Dn 7,12 A i ostatkům šelm odjali panství; nebo dlouhost života jim odměřena byla až do času, a to uloženého času.
Dn 7,26 V tom bude soud osazen, a panství jeho odejmou, vypléní a vyhladí je docela.