Bible kralická - Ab 2,4

Ab 2,4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.