Bible kralická - 2Tm 3,14

2Tm 3,14 Ale ty zůstávej v tom, čemužs se naučil a cožť jest svěřeno, věda, od kohos se naučil.