Bible kralická - 2Te 2,16n; 3,3

2Te 2,16 On pak Pán náš Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval nás a dal nám potěšení věčné a naději dobrou z milosti,
2Te 2,17 Potěšujž srdcí vašich a utvrdiž vás v každém slovu i skutku dobrém.
2Te 3,3 Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás a ostříhati bude od zlého.