Bible kralická - 2Kr 19,11

2Kr 19,11 Aj, slyšels, co jsou činili králové Assyrští všechněm zemím, pohubivše je, a ty bys měl býti vysvobozen?