Bible kralická - 2Kor 5,7

2Kor 5,7 (Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)