Bible kralická - 2Kor 1,24

2Kor 1,24 Ne jako bychom panovali nad věrou vaší, ale pomocníci jsme radosti vaší; nebo věrou stojíte.