Bible kralická - 2Kr 20,21

2Kr 20,21 I usnul Ezechiáš s otci svými, a kraloval Manasses syn jeho místo něho.