Bible kralická - 2Kr 15,7

2Kr 15,7 I usnul Azariáš s otci svými, a pochovali jej s otci jeho v městě Davidově, a kraloval Jotam syn jeho místo něho.