Bible kralická - 2Kor 5,5

2Kor 5,5 Ten pak, kdož nás tak k tomu způsobil, Bůhť jest, kterýž i dal nám závdavek Ducha svého.