Bible kralická - 2Kor 4,14

2Kor 4,14 Vědouce, že ten, kterýž vzkřísil Pána Ježíše, i nás skrze Ježíše vzkřísí a postaví s vámi.