Bible kralická - 2Kor 2,16

2Kor 2,16 Těm zajisté jsme vůně smrtelná k smrti, oněm pak vůně života k životu. Ale k tomu kdo jest způsobný?