Bible kralická - 2Kor 2,15

2Kor 2,15 Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu v těch, jenž k spasení přicházejí, i v těch, kteříž hynou,