Bible kralická - 2Kor 11,28

2Kor 11,28 Kromě toho, což zevnitř jest, dotírá na mne ten houf na každý den povstávající proti mně, to jest péče o všecky sbory.