Bible kralická - 2Kor 1,14

2Kor 1,14 Jakož jste již i z stránky poznali nás, žeť jsme chlouba vaše, podobně jako i vy naše, v den Pána Ježíše.