Bible kralická - 1Tm 5,20

1Tm 5,20 Ty pak, kteříž hřeší, přede všemi tresci, aby i jiní bázeň měli.