Bible kralická - 1Pa 13,10

1Pa 13,10 Protož rozhněval se Hospodin na Uzu a zabil jej, proto že vztáhl ruku svou k truhle; a umřel tu před Bohem.