Bible kralická - 1Kor 15,35-44

1Kor 15,35 Ale řekne někdo: Kterakž pak vstanou mrtví? A v jakém těle přijdou?
1Kor 15,36 Ó nemoudrý, však to, což rozsíváš, nebývá obživeno, leč umře.
1Kor 15,37 A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli jiné.
1Kor 15,38 Bůh pak dává jemu tělo, jakž ráčí, a jednomu každému z těch semen jeho vlastní tělo.
1Kor 15,39 Ne každé tělo jest jednostejné tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné tělo hovadí, jiné pak rybí, a jiné ptačí.
1Kor 15,40 A jsou těla nebeská, a jsou těla zemská, ale jináť jest sláva nebeských, a jiná zemských,
1Kor 15,41 Jiná sláva slunce, a jiná měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.
1Kor 15,42 Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;
1Kor 15,43 Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;
1Kor 15,44 Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.