Bible kralická - 1Kor 15,19

1Kor 15,19 Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.