Bible kralická - 1Kor 14,33

1Kor 14,33 Nebo neníť Bůh původ různice, ale pokoje, jakož i ve všech shromážděních svatých učím.