Bible kralická - 1Kor 11,10

1Kor 11,10 Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu.