Bible kralická - 1Kor 10,31

1Kor 10,31 Protož buďto že jíte, nebo pijete, anebo cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.