Bible kralická - 1Kor 10,1

1Kor 10,1 Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oblakem byli, a všickni moře přešli,