Bible kralická - 1Tm 4,13

1Tm 4,13 Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení.