Bible kralická - 1Tm 4,1

1Tm 4,1 Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských,