Bible kralická - 1Tm 2,4

1Tm 2,4 Kterýž chce, aby všelijací lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli.