Bible kralická - 1Tm 1,5

1Tm 1,5 Ješto konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.