Bible kralická - 1Tm 1,20

1Tm 1,20 Z nichžto jest Hymeneus a Alexander, kteréž jsem vydal satanu, aby trestáni jsouce, učili se nerouhati.