Bible kralická - 1Tm 1,11.17

1Tm 1,11 Jenž jest podle slavného evangelium blahoslaveného Boha, kteréžto mně svěřeno jest.
1Tm 1,17 Protož Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.