Bible kralická - 1Tm 1,11

1Tm 1,11 Jenž jest podle slavného evangelium blahoslaveného Boha, kteréžto mně svěřeno jest.