Bible kralická - 1Tm 1,1

1Tm 1,1 Pavel, apoštol Ježíše Krista, podle zřízení Boha spasitele našeho a pána Jezukrista, naděje naší,