Bible kralická - 1Pt 2,4

1Pt 2,4 K kterémužto přistupujíce, jakožto k kameni živému, od lidí zajisté zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému,