Bible kralická - 1Pt 2,18

1Pt 2,18 Služebníci poddáni buďte ve vší bázni pánům, netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.