Bible kralická - 1Pt 1,14

1Pt 1,14 Jakožto synové poslušní, nepřirovnávajíce se prvním neznámosti vaší žádostem.