Bible kralická - 1Pa 3,17

1Pa 3,17 Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho.