Bible kralická - 1Pa 3,15

1Pa 3,15 Synové pak Joziášovi: Prvorozený Jochanan, druhý Joakim, třetí Sedechiáš, čtvrtý Sallum.