Bible kralická - 1Pa 3,10

1Pa 3,10 Syn pak Šalomounův Roboám, Abiam syn jeho, Aza syn jeho, Jozafat syn jeho,