Bible kralická - 1Pa 2,10

1Pa 2,10 Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda.