Bible kralická - 1Kr 15,8

1Kr 15,8 A když usnul Abiam s otci svými, pochovali ho v městě Davidově. I kraloval Aza syn jeho místo něho.